VECKANS VARA!

25% Rabatt

på alla handbyggda kablar!

För mobil/repeater

Varför har man dålig mobiltäckning egentligen?

Det finns två huvdsakliga orsaker till att man har dålig mobiltäckning inomhus.

Täta byggnader

Idag bygger man hus som är väldigt energieffektiva, mycket isolering, ofta stenull samt energifönster med metallfilm. Alla dessa material begränsar signalerna mycket effektivt.

Vidare blir det vanligare med nya byggmaterial som också dämpar, exempelvis FOAMGLAS/KOLJERN, Lättklinkerbetong, LECA-block mm. en del hus byggs t.o.m. helt i betong. På företagssidan är det mycket vanligt med plåthallar som inreds till kontor, fasadbeklädnad med stålplåt för att få ett rostfärgat utseende mm.

Oavsett vilken av ovannämnda så fungerar de som dämpare för radiosignaler, mest effektivt dämpar en plåthall med plåt-tak. Det blir som en Faraday-bur.

Detta innebär att man får dålig täckning inomhus även om täckningen på utisdan byggnaden är bra, oftast t.o.m. mycket bra. Detta är något som våra kunder ofta upplever som egendomligt eftersom dessa byggnader ofta ligger i eller kring stora städer där täckningen normalt är (och också förväntas) vara mycket bra.

Det enda sättet att skapa täckning på dessa ställen är att flytta signalerna från utsidan till insidan med hjälp av en 3G-repeater.

Långt från sändarmasten eller radioskugga

Detta är den andra orsaken till att man kan ha dålig täckning inomhus. Detta kan naturligtvis också vara kombinerat med att byggnaden är tät.

Om man befinner sig långt från sändarmasten eller ligger i radioskugga så använder man samma tekniska lösning för att lösa problemet, men det kan bli lite krångligare. Det beror på att oftast är enda sättet att nå mottagning på dessa platser att få höjd på den mottagande donör-antennen. I vissa fall kan man bli tvungen att komma upp både 10, 20 eller t.o.m. 30 meter med donörantennen för att hitta signal.

Det är också det som gör mätandet så viktigt, att man försöker hitta en plats där man får mottagning.