Referenser

Eftersom det både handlar om lagar och regler och viktiga funktioner är det viktigt att man får tag på ett företag som vet vad de håller på med när man skall skaffa ett 3G repeatersystem, väljer man fel installatör och fel produkt kan man till och med som ägare riskera fängelse.

Vi har jobbat med antennsystem för TV under många år, vi har jobbat med repeatersystem i ca 5 år vilket är länge i dessa sammanhang. När det gäller planering/dimensionering och beräkning av systemen så är det mycket likvärdigt. Vi vet vad vi håller på med, vi kan designa ett väl fungerande och kostnadseffektivt system som följer alla regler och förordningar.

Nedan följer ett axplock av de installationer vi har gjort, vi har av säkerhets-skäl valt att inte namnge kunderna, men vill du ha en kontakt för att prata med någon av dem så löser vi det.Teknikföretag i Göteborg, beläget på Hisingen:


Energieffektivt alldeles nytt kontors/lager/verkstadshus i två plan.

I vissa delar av byggnaden fungerade mobilerna hjälpligt i men i större delen av kontoret så tappade man samtal. Moderna nybyggda kontor har sällan någon fast telefoni utan man förlitar sig på mobiltelefoni, detta gjorde deras behov akut.

Lösning:
Utomhus donörantenn monterades på tak, repeater i undertak i en av korridorerna samt kabeldragning i undertak i båda våningsplan. 4 st inomhusantenner monterades i undertak i olika delar av kontorets korridorer.

Fullgod täckning i alla kontorsutrymmen, operatör: TelenorVilla i Hovås sydväst om Göteborg:


En stor villa på ca 450-500m2 fördelat på två plan. Hela huset byggt i betong med tak och ytterväggar inklätt i kopparplåt, alltså en äkta faraday-bur.

Täckningen inomhus var obefintlig i hela huset.

Lösning:
Vi monterade en donörantenn på befintligt maströr på ett berg bakom huset, det fanns för tv-antenn mm. ett existerande kabelrör utvändigt, där drogs 50m Low Loss-kabel in till ett teknikskåp i bottenvåningen i ena änden av huset. Där placerades en repeater med fastmonterad gummiantenn. Detta räckte för att ge fullgod täckning i båda plan. Operatör: TeliaEntreprenörföretag i Angered:


En helt nybyggd LLENTAB-hall (inredd plåthall) hos entreprenadföretag. Dessa hallar är mycket praktiska och lättbyggda och kan inredas helt efter egna önskemål, men tyvärr dämpar de signaler mycket effektivt.


Här fanns det kontor i ett och ett halvt plan samt en verkstad i ena delen av hallen.

Lösning 1:
Donörantenn monterades på taket, repeater monterades strax under undertak i fikarummet. Kabeldragning i undertak i båda våningsplan samt montering av 4 st inomhusantenner varav en i verkstaden.

Fullgod täckning i alla kontorsutrymmen samt i verkstad. Operatör: Telenor

Här fick vi samma dag installationen slutfördes och driftsattes omedelbart en kompletteringsorder då man insåg att flera i personalen hade Tele2 som operatör.

För att förstärka flera operatörer måste man sätta upp ytterligare en donörantenn för varje operatör. Sedan tillkommer en repeater för varje ytterligare operatör. Dessa förbinds sedan med antenn-nätet inomhus med s.k. hybrid couplers som gör att flera repeaters kan samverka i samma nät.

Lösning 2:
Vi kompletterade med en donörantenn och en repeater, här monterades även en Hybrid coupler då det skulle vara två operatörer.

Fullgod täckning i alla kontorsutrymmen samt i verkstad. Operatörer: Telenor och Tele2 (eftersom Tele2 och Telia använder samma nät får man här Telia "på köpet"Fastighetsbolag i centrala Göteborg.


Gammal byggnad med tjocka tegelväggar och kontor i två plan med långa korridorer. Bristfällig täckning på de flesta ställen i utrymmena.

Lösning:
Montering av yttre donörantenn, dragning av kablar på kabelstegar , samt i undertak i båda våningar, montering av totalt 8 st antenner inomhus.

Fullgod täckning i alla utrymmen. Operatör: TeliaVattenverk i Skåne:


Ett vattenverk beläget i Skåne hade i obefintlig mottagning och gav i uppdrag till en elektriker lokalt att lösa detta.

Lösning:

Vi designade och beräknade systemet och tillverkade alla kablar, komplett system levererades sedan till den lokala elektriken med noggranna monteringsinstruktioner och anvisningar hur dessa relativt känsliga kablar skall behandlas.

Elektrikern monterade yttre antenn, kraftig repeater då det var extra många antenner inne (8 st) och långa kablar. Detta var ett svårdesignat system då det var väldigt varierande kabel-längder och olika typer av antenner.

Fullgod täckning i hela vattenverket! Operatör: Telenor (fast här ligger de tillsammans med operatören 3 i nätet 3GIS)

Detta är ett axplock av de olika jobb vi gjort för att förbättra mobiltäckningen, det finns fler exempel. Just nu har vi också offerter ute på två flerbostadhus med totalt 81 lägenheter samt ett fastighetsbolag på Östkusten som precis byggt nytt och placerat sig själva i bottenvåningen där täckningen är obefintlig.

Vi har också i pipeline (inväntar tillstånd) en "konsultinstallation" d.v.s. vi levererar material och övervakar installationen. Eftersom detta är ett stort petrokemiföretag med väldigt strikta regler vilka som får utföra arbeten på deras område så blir det enklast att göra så.