Viktig info om mobilnäten och förstärkning 2020

Ny uppdaterad information våren/sommaren 2020.

Eftersom det  sker stora förändringar i de mobila näten ser vi det viktigt att  informera alla befintliga och presumtiva kunder om dessa förändringar  för att undvika att man fattar fel beslut och investerar i fel  utrustning.

Som vanligt är vi brutalt ärliga, vilket också innebär  att du kan få helt annan information (eller ingen alls) av andra  aktörer i branschen. Tänk då på att vi tjänar ingenting på att informera  om detta, snarare tvärtom. Hade vi gjort som många andra och fortsatt  att kränga prylar som inom något år blir värdelösa så hade vi kunnat  tjäna pengar på det, men sådana är inte vi.

Det man normalt som  egen användare (oavsett privat eller företag) har kunnat förstärka är 3G  på 2100-bandet. De frekvenstillstånd som operatörerna har går ut 2025.

Det  har funnits 4 olika nät i Sverige på 2100-bandet, det gemensamma nätet  för Tele2 och Telia i bolaget SUNAB, egna nät för Telenor och TRE i  Stockholm, Göteborg, Malmö och Karlskrona (med viss omnejd, vet att  Lerum utanför Göteborg räknas in i Göteborg) samt ett gemensamt nät för  Telenor och TRE (i bolaget 3GIS) utanför dessa 4 städer.

Under de  senaste 2 åren har det uppstått en schism mellan Tele2 och Telia i SUNAB  vilket gör att de båda vill avveckla detta nät snarast, de har sedan i  våras stoppat ALLA (nya) tillstånd på 2100-bandet. Samtidigt har Telenor  aviserat att de skall släcka sitt 2100-nät senast 2022. Tre har inte  delgett någon information och 3GIS svarar på frågan;  ”Frekvenstillstånden löper ut 2025”.

Detta innebär att när som  helst mellan nu och 2025 kan en repeater-lösning baserad på 2100MHz  sluta att fungera. Oavsett vilken operatör man har. Det troliga är dock  att det sker betydligt tidigare än så.

De flesta operatörer verkar  blunda för det faktum att många byggnader kommer att bli utan  fungerande telefoni när detta händer, en del till och med  samhällskritiska. Vi har varit inblandade i mobiltäckning på både  reningsverk, vattenverk, värmeverk och stora miljöanläggningar. Platser  där det av säkerhetsskäl är kritiskt med fungerande telefoni.

Så vad kan man göra då?

Det  beror på vem man har som operatör! Och naturligtvis om man vill ha  täckning för en eller flera operatörer. Vill också framhålla här att  trots att Telia hamnar först i listan har vi i dagsläget inget samarbete  med dem, kanske i framtiden. De är de som faktiskt tänkt längst i  detta.

Följande alternativ finns:

  • Skaffa Telia som  operatör, de har sedan ett par år ett eget nät på 900MHz där de i  dagsläget sänder 2G (GSM-telefoni) och 3G (data och telefoni). Det  kommer att övergå till 2G (GSM-telefoni) och 4G (höghastighets-data(upp  till ca 40Mbit/s)) inom något år.


  • Prova att  använda modern teknologi i form av wifi-samtal och VOLTE (Voice Over  LTE) som båda är en form av IP-telefoni men man gör det från sin  mobiltelefon. En teknik som finns hos alla operatörer idag, men som  fortfarande dras med lite barnsjukdomar. Dessutom kräver den att man har  telefoner som klarar av detta, i princip alla nyare telefoner gör det,  men inte äldre. Att det rör sig om IP-telefoni är också något  operatörerna inte riktigt vill prata om, då det teoretiskt hade gått att  skaffa ett rent data-kort till sin telefon och skaffa en annan operatör  för IP-telefoni. Då kan man komma undan med ofantligt mycket billigare  telefonilösningar än vad de vanliga abonnemangen kostar idag, speciellt  om man mest har inkommande samtal. Man kan då också välja vanliga  telefonnummer, exempelvis 08 för Stockholm eller 031 för Göteborg. Vi  har t.ex. fast IP-telefoni på kontoret som kostar 49:-/månad och då  ingår dessutom en massa samtal i det.


  • Skaffa  en repeater för 2G (GSM-telefoni), men då är det viktigt att veta att  detta ger endast tillgång till samtal, ingen dataöverföring (egentligen  GPRS, men det är så långsamt att det inte är något att prata om annat än  för IoT (Internet of Things) alltså små korta datamängder från  exempelvis elmätare mm.) Viktigt att veta är att även dessa repeaters  kräver precis som tidigare, tillstånd från operatörerna och de är  betydligt kinkigare med att släppa in repeaters i 2G-näten, de har varit  väldigt glada att kunnat hålla detta till endast 3G tidigare. De är  livrädda för störningar i näten med all rätt eftersom det säljs  ofantligt mycket otillåtna prylar därute som orsakar stora problem på  sina håll.

    I dagsläget skulle jag säga att Telia INTE kommer att  släppa tillstånd på 2G då de har sitt eget 3G-nät på 900MHz, TRE har  inget 2G-nät och Tele2 samt Telenor samarbetar om 2G i ett gemensamt  nät. Här tror jag man har störst framgång med att få ett tillstånd hos  Tele2 i dagsläget, Telenor har historiskt varit svåra på 2G. Kanske för  samhällskritiska företag/byggnader att det kan slippa igenom.

Det  är de olika alternativ som står till buds. Det gör det också oerhört  mycket mer komplext att bygga en lösning för flera operatörer.

4G och 5G då?

Eftersom  4G och 5G endast är data (ja, jag vet att jag skrev om VoLTE förut, läs  vidare) så kommer operatören vid en förfrågan om tillstånd i de näten  att hänvisa till att man kan installera en 4G eller 5G-router med en  utomhusantenn för att plocka in signalerna, sedan få man själv  distribuera ut dem i byggnaden med hjälp av ett eget wifi-nät. På så  sätt kommer man åt wifi-samtal via 4G eller 5g-näten. Det kräver i och  för sig att man bygger ett wifi-nät, men det bryr sig inte operatörerna  om. Men det är oftast billigare än att bygga ett antenn-nät och  installera repeaters.

Så vad rekommenderar vi då? Vi skall ju ändå föreställa experter.

Har  du/ni Telia som operatör eller kan tänka dig/er att byta till dem, inga  problem. Vi bygger(eller designar och levererar) ett system för 900-MHz  som ger er både tal och data med mycket god inomhustäckning.

Har  ni inte Telia, men ni har wifi. Testa att aktivera VoLTE / wifisamtal  hos er operatör och i era telefoner (börja med de som har moderna  telefoner och testa innan ni köper nytt till de som inte har). Tycker ni  att det fungerar bra, kör så.

Fungerar det inte bra, ansök om  tillstånd hos Tele2 för 2G och se om det beviljas, då kan vi leverera  ett 2G-system för 900MHz som ger er tillgång till samtal hos Tele2 och  Telenor.

Har Ni TRE eller Telenor och befinner er utanför  Stockholm, Göteborg och Malmö eller Karlskrona (viss omnejd), ansök om  tillstånd för 2100-MHz hos 3GIS och installera en repeater för 3GIS, men  förbered er på att det är en högst temporär lösning, den kommer att  sluta fungera senast 2025. Alternativet är att överväga ett byte av  operatör.

Har ni någon av dessa operatörer och befinner er i Stockholm, Göteborg, Malmö eller Karlskrona (med viss omnejd)?

För Telenor, ansök om tillstånd hos Telenor (eller Tele2) för en 2G-repeater, får ni tillsånd kan vi diskutera vidare.

Har ni TRE i någon av dessa städer och inte tycker att wifi-calling fungerar, byt operatör är den bistra sanningen.

Har ni frågor? Maila på: [email protected] , de mailen kommer direkt till mig så svarar jag.