Teknik

Lite om mobil teknik och varför man använder 3G.

Innan man kan börja åtgärda sin dåliga täckning kan det vara bra att veta varför man i princip uteslutande jobbar med 3G i dessa fall och inte 4G som för många vore det naturliga valet. Det finns idag tre olika tekniker/generationer när man pratar om mobil kommunikation.


2G = GSM, GPRS och "EDGE"

Detta är den första generationen av digital mobiltelefoni. Den är överlägsen ifråga om täckning och avstånd till basstationerna (även om de gamla analoga 1G-systemen var ännu bättre) 2G används fortfarande, men då uteslutande för tal och M2M (machine to machine), alltså uppkopplade apparater.

2G har med dagens mått mätt väldigt låga data-hastigheter, det rör sig om lägre hastigheter än de gamla traditionella pip-modemen man surfade med på nittiotalet. I 2G kan data och samtal INTE samexistera, det är antingen eller.

2G är väldigt ovanligt att man förstärker, dels vill inte operatörerna att man skall in i systemet och greja, sedan ger det ju bara tal och ingen datatrafik vilket få användare accepterar.


3G = WCDMA / UMTS

När 3G kom öppnades möjligheten för bland annat videosamtal som då använde datatrafik. 3G har möjlighet att simultant ha tal-kanal och dataöverföring vilket gör att man kan prata och surfa samtidigt. 3G har hastigheter från 2Mbps till 10-tals Mbps.

3G är i normalt det enda man förstärker med en repeater, det ger goda datahastigheter (upp till ca 40Mbps) och förträfflig tal-kvalitet och dessutom båda sakerna samtidigt. Det ger också möjlighet för många samtidiga användare.


4G = Mobil höghastighetsdata

Om man bara vill surfa utan att ringa så är 4G ett ypperligt val, men eftersom det just bara innehåller datatrafik finns det ingen anledning att jobba med repeaters och inomhusantenner för att bättra på det.

Med en 4G-router med inbyggd wifi får man samma funktion, då behövs bara en utomhusantenn kopplad till routern. Man kan ofta även bygga ett trådat nätverk då de flesta 4G-routers har vanliga nätverkskontakter. Allt till ett betydligt bättre pris än att bygga ett 4G-repeaternät.

Nu börjar det komma tal över 4G (VOLTE= Voice Over LTE), det kallas också wifi-samtal men det är inget annat än IP-telefoni. Skaffa en 4G-router, koppla en IP-telefonidosa till routern och ring, då har du VOLTE.


Hur fungerar egentligen ett 3g-repeatersystem

Många tror att en repeater är som en "vanlig" antennförstärkare, fast för mobiltelefoni men det är inte riktigt så enkelt.

En vanlig antennförstärkare syftar bara till att förstärka signaler man tar emot. Alltså envägskommunikation. En repeater däremot måste ju förstärka signalerna både TILL dig och FRÅN dig.

Om vi ser systemet utifrån och in så börjar man med en så kallad donör-antenn på utsidan. Den har till uppgift att kommunicera med operatörens basstation. Den förbinds sedan med en kraftig koaxial antennkabel med repeatern. Sedan kan man välja att använda repeaterns inbyggda gummiantenn om det är ett litet rum/utrymme man vill förbättra.

Är det större lokaler eller en stor villa kan man ibland behöva montera upp ett nät med antenner inomhus för att sprida signalerna.

Ett korrekt installerat och dimensionerat repeater-system för 3G ger perfekt mottagning i alla ytor inomhus, OCH det ger betydligt LÄGRE strålningsnivåer än innan man hade repeatern. Detta är viktigt att påtala då många tror att det blir mer strålning med ett sådant system.