Repeaterpaket

Numera finns ju repeaterpaket för flera olika operatörer, vidare för de som skall nyinstallera, de som skall gå över till 900MHz samt de som vill lägga till en operatör. Därför är de nu uppdelade som följer:

Repeaterpaket för nyinstallation

Repeaterpaket för dig som vill gå över till 900MHz

Repeaterpaket för dig som vill utöka med en eller två operatörer beroende på vad du har innan.