Mäta

Hur gör man när man mäter för en repeater?

När man skall mäta för att eventuellt skaffa en repeater skall man tänka på följande:

  • Man måste mäta både inomhus och utomhus!
  • Mät på alla våningsplan.
  • Mät i / på alla hörn av huset / byggnaden / lägenheten.Här skall du mäta
på en industrifastighet.
Här skall du mäta
om du bor i lägenhet.
Här skall du mäta om
du bor i en villa.


Signalnivåerna utomhus är det viktigaste att få reda på, men även inomhusnivåerna är intressanta att få reda på.

När man har mätt på alla dessa ställen så kommer man att ha ett antal olika värden. Alla mätvärden man får anges som dBm och har ett minustecken framför sig. Värdet skall därför vara en så låg siffra som möjligt, med ett minustecken framför.

Om man kan skaffa en repeater och om den faktiskt hjälper kan man hyfsat utläsa av nedan värden. Enkelt förklarat kan man säga att ju bättre värde man har utomhus desto bättre resultat kommer man att få inomhus när man är färdig med installationen.

-105 dBm eller sämre (alltså högre nummer) Man bör inte förstärka, resultatet kommer att bli ostabilt. Försök att öka värdet genom att komma högre upp eller i annan riktning.

-100 till -104 dBm Det brukar fungera, det behövs en mycket välriktad kraftig antenn på utsidan, max 10m standardkabel eller 20m lågförlustkabel. Täckningen inomhus kommer att bli begränsad, räkna med täckning i ett större rum.

-95 till -99 dBm Det brukar fungera, det behövs en mycket välriktad rejäl antenn på utsidan, max 30m lågförlustkabel. Täckningen inomhus kommer att bli bra, räcker till en mindre villa.

-90 till -94 dBm Ja, det fungerar. Det kräver en välriktad antenn på utsidan, max 40m lågförlustkabel. Täckningen inomhus kommer att bli bra.

-77 till -89 dBm Inga problem! Detta att ge mycket god mottagning inomhus. Räcker till för att bygga ett större system.

-60 till -76 dBm Här jobbar repeatern som bäst och ger maximal täckning inomhus. Räcker till för att bygga riktigt stora system.

-60 dBm eller bättre Riktigt bra! Nästan för bra! Här kan man behöva gå ner på antennstorlek på utsidan och i vissa lägen faktiskt dämpa signalen in till repeatern för att det inte skall bli överstyrt. Men det ger oerhört god täckning på insidan och räcker för att bygga riktigt stora system.

Hur gör man för att mäta då?

Det finns lite olika sätt, man kan mäta med de flesta mobiltelefoner men det fungerar bättre med vissa.

Det första man måste säkerställa är att telefonen har ett simkort för den operatören man vill förstärka!

Om man har en äldre Samsungtelefon är det faktiskt det bästa men det fungerar i princip samma på de nyare.

Hur man mäter med en Samsung smartphone
Hur man mäter med en Android smartphone
Hur man mäter med en iPhone
Hur man mäter med Network Signal Info