Paket för Tele2/Telenor +15dBm med fyra inomhusantenner 900Mhz

21 500 kr
19 900 kr

Ett helt nytt paket för 900MHz hos Tele2/Telenorsom ger tillgång till både 2G (GSM) och 4G (data) d.v.s. både tal och data.

Räcker i vanliga fall till ca 1000-1200 m² yta om inomhusantennerna placeras en på varje plan centralt och lokalerna är förhållandevis öppna.

I väldigt öppna ytor kan den räcka till 2000m2.

eller med bra spridning på ett plan

Paket för tvåplans bostadshus eller det lite större kontoret.

Paketet består av:

1 st SYN-E15L-S20 bandselektiv repeater för Tele2/Telenor

1 st MobilePartners  15dB donörantenn

1 st 1 st Lågförlustkabel N-kontakt 20 m

Mellan yttre antenn och repeatern.

6 st Lågförlustkabel N-kontakt 10 m

Från splitter till inomhusantenner och mellan första splitter och de andra 2.

1 st 1 st Lågförlustkabel N-kontakt 1 m

Mellan repeater och splitter

4 st Inomhusantenn för 3G repeatersystem

3 st 2-vägs splitter med N-kontakt