Paket för Telenor/Tele2 +15dBm med en inomhusantenn 900Mhz

11 700 kr
10 900 kr

Ett helt nytt paket för 900MHz hos Telenor/Tele2 som ger tillgång till både 2G (GSM) och 4G (data) d.v.s. både tal och data.

Räcker i vanliga fall till ca 600-1000 m² yta

Paket för enplans bostadshus eller det lilla kontoret.

Paketet består av:

1 st SYN-E15L-S20 bandselektiv repeater för Telenor/Tele2

1 st MobilePartners  15dB donörantenn

1 st 1 st Lågförlustkabel N-kontakt 10 m

Mellan yttre antenn och repeatern.

1 st 1 st Lågförlustkabel N-kontakt 10 m

Mellan repeatern och inomhusantennen

1 st Inomhusantenn för 3G repeatersystem