Paket för Telia + 15dBm med en inomhusantenn 900Mhz

11 700 kr
10 900 kr

Ett helt nytt paket för 900MHz hos Telia som ger tillgång till både 2G (GSM) och 3G (data och tal, detta kommer så småningom att koverteras till 4G) d.v.s. både tal och data.

Räcker i vanliga fall till ca 600 m² yta.

I väldigt öppna ytor kan den räcka till 2000m2.

eller med bra spridning på ett plan

Paket för enplans bostadshus eller det lilla kontoret.

Paketet består av:

1 st SYN-E15L-S bandselektiv repeater för Telia, 900MHz

1 st MobilePartners  15dB donörantenn

1 st 1 st Lågförlustkabel N-kontakt 10 m

Mellan yttre antenn och repeatern.

1 st 1 st Lågförlustkabel N-kontakt 10 m

Mellan repeatern och inomhusantennen

1 st Inomhusantenn för 3G repeatersystem