Paket Telia, Telenor och Tele2, +15dBm uppdatering till 900MHz

22 050 kr
18 900 kr

Ett helt nytt paket för 900MHz hos Telia, Telenor och Tele2 som ger tillgång till både 2G (GSM) och 3G (data och tal, detta kommer så småningom att koverteras till 4G) d.v.s. både tal och data hos Telia, Samtidigt kan man plocka 2G (GSM) och 4G (data) i Telenors och Tele2's samägda nät; Net4Mobility.
Paketet riktar sig till dem som tidigare haft en repeater för Telia/Tele2's gemensamma nät på 2100MHz-bandet. Vill man fortsatt kunna ta emot både Telia och Tele2 måste man ha 2 repeaters, fördelen är att man även får Telenor och täcker på så sätt upp de största operatörerna.

Räcker i vanliga fall till ca 600-1000 m² yta om inomhusantennerna placeras en på varje plan centralt och lokalerna är förhållandevis öppna.

I väldigt öppna ytor kan den räcka till 2000m2.

eller med bra spridning på ett plan

Paket för tvåplans bostadshus eller det lilla kontoret.

Paketet består av:

1 st  SYN E15L-S för Telia

1 st SYN-E15L-S20, bandselektiv repeater för Tele2/Telenor 

2 st MobilePartners  15dB donörantenn

1 st Lågförlustkabel N-kontakt 10 m

Från den nya utomhusantennen till repeatern

2 st Lågförlustkabel N-kontakt 1 m

Mellan repeatrarna och MobilePartners Hybrid Coupler 2 repeatrar till 1 nät

1 st MobilePartners Hybrid Coupler 2 repeatrar till 1 nät
Det är denna som gör att man kan koppla in 2 repeaters i samma inomhus antenn-nät

1st MobilePartners Konstlast 2W ( Dummy load )

Eftersom MobilePartners Hybrid Coupler 2 repeatrar till 1 nät har 2 utgångar och de kan aldrig lämnas öppna så måste Nr2 stängas med en konstlast. Detta är en fungerande lösning, men vi rekommenderar hellre att man hittar ett ställe att sätta upp en antenn till, helst nära repeatern. En liten billig antenn ger ändå förbättrad mottagning, en MobilePartners Konstlast 2W ( Dummy load ) "käkar" bar upp en massa signal och omvandlar det till värme. Rent resursslöseri med värdefull signal alltså.

Detta är alltså en uppdateringspaket för att fortsatt kunna använda ett BEFINTLIGT inomhusnät med antenner. Det följer INTE med några inomhusantenner.