Hybrid coupler, för att ha flera operatörer i samma nät.

1 650 kr

Om man vill förstärka flera olika operatörer i samma inomhusnät så måste man använda flera repeaters och utomhusantenner eftersom endast bandselektiva repeaters är tillåtna i Sverige.


Då använder man en eller flera hybrid coupler mellan repeatrarna och inomhusantennerna.