Fyrvägs microstrip splitter

900 kr

Om man vill dela upp signalen till flera inomhusantenner använder man sig av splitters. Detta är en splitter med en in och tre ut.
Frekvensområde: 800-2500 MHz


Antennkontakter: N-hona


Dämpning inklusive delningen mellan antennerna: 5,3 dB


VSRW < 1,28


Att själv sätta sig och räkna på ett sådant här system och få det bra och balanserat är jättesvårt. Vi rekommenderar att man kontaktar oss för beräkningshjälp. Detta är naturligtvis en kostnadsfri service vi håller om man köper produkterna av oss.